Ang Plano ng Lungsod ng Chicago na Kunin ang Bahay 'Family Matters' House

Ang palabas ay tumakbo ng siyam na mga panahon mula 1989-1998.