Forrest Galante Talks Pagtuklas ng Nawala ang mga nilalang sa 'Extinct o Alive'

Ang paglalakbay sa buong mundo para sa mga hayop na itinuturing na nangapuo ay maaaring walang bunga, ngunit ang Forrest ng Galawahan ng Animal Planet ay napatunayan kung hindi man.