Ang 'Diagnosis' ng Netflix ay ang Di-nakasulat na Bersyon ng 'House'

Lisa Sanders 'New York Times haligi ng inspirasyon kapwa ang bagong mga dokumento ng Netflix at ang Fox fan-paboritong medikal na drama.