Ang Pangako ng 'Dead By Dawn' ni Nat Geo WILD ay Magiging Wildest Horror Show Pa (TV)

Ang grupo ng libangan sa likod ng 'The Walking Dead' ay mula sa mga zombie hanggang sa mga real-life killer.