'DC Super Hero Girls' EP Lauren Faust sa kanilang mga Pangarap at Interpersonal na Mga Salungatan

Sinasabi ng EP na sinubukan nila 'upang mahanap ang sobrang talinghaga para sa karanasan ng tinedyer.'