Repasuhin sa Roush: Ang David ay Gumagawa ng Tao 'Ay isang Tunay, Makapangyarihang Pagdating-ng-Edad na Kuwento

Ito ang pinakamalapit na OWN pagdating sa pagkamit ng uri ng sining pampanitikan na hinangaan ni Oprah Winfrey.