Espesyal na Naka-aral sa PBS Espesyal na Tandaan 50 Taon ng 'Mister Rogers' Neighborhood '

Isang biyahe pabalik sa mahiwagang kapitbahayan ni Fred Rogers.