Dan Soder Mga Pakikipag-usap Ano ang at Hindi Off-Limits sa Komedya Ngayon

Ang artista-komedyante, na ang HBO espesyal na 'Anak ng isang Gary' premieres noong Disyembre 7, ay nag-aalok din ng ilang pananaw sa 'Bilyon' Season 5.