'Dallas' sa 40: Naaalala ng Punong Punong Puno ang Klasikong Drama sa anibersaryo ng Landmark

Kilala ang aktres sa paglalarawan kay Pamela Barnes Ewing sa iconic na pag-uusap sa drama!