Ang Sa loob ng Kuwento sa N-F-Fated Coach Reboot ng NBC

Lumikha si Barry Kemp kung paano niya binalak at binalak si Craig T. Nelson, na ibalik ito, halos 20 taon mamaya.