Alexa PenaVega sa Hallmark ng 'Christmas Made to Order,' Mga Piyesta Opisyal sa Bahay at Pagtrabaho kasama si Jonathan Bennett

Dagdag pa, pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang patuloy na karanasan sa Hallmark.