'Ang Chew's' Clinton Kelly sa Recipe Disasters, Crazed Soap Fans and Choking (at Pagdurugo!) Sa Live TV

Lihim ni Clinton Kelly para sa pagkahagis ng isang mahusay na party ng hapunan? Manatili sa labas ng kusina!