'Cheer' ng Netflix ay ang 'Huling Pagkakataon U' ng Competitive Cheerleading (VIDEO)

Kilalanin ang mga cheerleaders ng Navarro College sa mga dokumentong ito na nagpapalala sa kanilang paglalakbay sa mga Nationals.