Huwag matakot sa 'Channel Zero: No-End House' Promo Art (PHOTO)

Ang pangalawang pag-install ng debuts Setyembre 20 sa Syfy.