Sumakay kami sa 'Cash Cab' at Narito ang Natutuhan Natin sa Ben Bailey

Alamin kung anong tanong na hindi niya sasagutin.