Ang Hallmark na 'The Beach House' ay Na-root sa Pamilya sabi ni EP Dan Wigutow

At syempre magkakaroon ng ilang pag-ibig sa halo-halong.