'Ang Arrangement' Season 2 Preview: Mababagsak ba talaga ni Megan Ang Institute ng Mas Mataas na Pag-iisip? (VIDEO)

Hindi mo inakala na kukunin ng Megan ang lahat ng kontrol ng Higher Ground nang mas matagal, ay?


Ang 'Arrangement' Cast Previews isang Kahit na 'Mas Madilim' Season 2 (VIDEO)

Sinabi nina Megan Morrison at Josh Henderson na ang mga bagay ay makakakuha ng 'mas madidilim.'