Nagninilay si Laura Linney sa 'Mga Tale ng Pagbabalik ng Lungsod, Paglalakbay at Iba pa ni Mary Ann

Dagdag pa, kung saan makakakita ng higit pa sa pinakamahusay na serye sa TV sa Linney.