Roush Review: Shades of Blue at Angel Mula sa Impiyerno Ay Mga Shaky Star na Palabas

Sinuri ng aming residenteng kritiko sa TV ang bagong drama ng J.Lo at ang bagong komedya na Jane Lynch.


Ang CBS sa Air Nananatiling Episod ng Rush Hour at Angel Mula sa Impiyerno sa Sabado

Dalawa sa mga kanseladong palabas ng CBS ay babalik upang i-play ang string.