'American Chopper' na Magbabalik sa 2018

Ang hit Discovery Channel show na nagtatampok kay Paul Teutul Sr. at Paul Teutul Jr ay nakatakdang bumalik sa taglamig 2018.