Ang Bagong Serye ni Katie Couric ay Papasok sa Mainit na Mga Isyu ng Paksa

Pinag-uusapan ng beterano na mamamahayag kung bakit niya tinutuya ang mga mahihirap na isyu.