Sina Gabrielle Union at Dwyane Wade Team Up para sa HGTV Renovation Special

Ang kapangyarihan ng mag-asawa ay malapit nang sakupin ang isa pang merkado.