Pagkaraan: Ang Bagong Syfy Series ay Pupunta Matinding Sa Katapusan ng World Drama (VIDEO)

Jonesing para sa isang bagong apocalyptic thriller? Kung gayon ang bagong drama ng Syfy na sumasama sa baliw ay maaaring maging para sa iyo.