Gusto ng mga Pamilya ng Katarungan Pagkatapos ng Tragedy Strikes sa 'Ang Aksidente' ni Hulu (VIDEO)

Ang apat na bahagi na drama ay bumaba sa Hulu noong Nobyembre 22.