Ang Rocky Carroll sa Paano Paano Kinukumpara ang 'NCIS' sa Tunay na Krimen sa 'Mga Kaso Hindi nila Malilimutan'

Dagdag pa, mayroon bang mga aktwal na NCIS-ers tulad ng Agent Gibbs o Kasie?